Educatie Agricola

Progresele înregistrate în dezvoltarea de tehnologii precum Internetul lucrurilor (Iot), senzori , rețele de senzori, roboți, inteligență artificială, big data, cloud computing, etc. favorizează tranziția spre era Agricultură 4.0. Această a patra revoluție din agricultură este văzută ca posibilă soluție pentru amplificarea producției agricole și asigurarea nevoilor populației într-un mod echitabil, rezilient și durabil.

Viitorul agriculturii

Se știe că agricultura este o activitate vitală pentru omenire ea furnizând alimente, hrană pentru animale, fibre, combustibili și materii prime pentru diverse industrii. Creșterea rapidă a populației lumii, 8 miliarde până în 2025, respectiv 10 miliarde în 2050, va genera o explozie a cererii de alimente din punct de vedere cantitativ, dar și calitativ. Pentru a face față acestor nevoi producția globală de hrană trebuie să crească cu 60-70%. Mai mult, vulnerabilitea sistemelor de producție agricolă va crește datorită creșterii frecvenței fenomenelor extreme (valuri de căldură și frig, secete, inundații, etc.) asociate schimbărilor climatice, a degradării solului, a poluării, a împuținării resurselor naturale, etc. Există, prin urmare, o largă preocupare cu privire la tendințele și provocările care vor influența agricultura și producția alimentară în următoarele decenii.

De la fermă la furculiță

Un exemplu este “Pactul verde European” (European Green Deal) care reunește politici publice și strategii având scopul de a proteja mediul natural al Europei. Printr-o strategie de creștere economică disociată de utilizarea resurselor, Europa își propune să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în anul 2050. În acest context, strategia “De la fermă la consumator” (“Farm to fork”) este un element central al Pactului verde. Ea abordează, într-un mod cuprinzător, provocările sistemelor alimentare durabile și crează premisele conectării la o economie circulară bazată pe agricultura ecologică.

Inteligența artificială în agricultură

 Creșterea producției agricole folosind mai puține resurse și într-un mod care protejează mediul depinde de știință și tehnologie. Tehnologiile digitale sunt  parte a noilor soluții de dezvoltare a agriculturii, ele având capacitatea de a augmenta volumul producției și randamentul fermei. A patra revoluție a agriculturii (4.0) a fost generată de “Industria 4.0” care a debutat cu industria de automobile din Germania, și care se extinde acum în diverse domenii folosind tehnologii de vârf precum “Internetul lucrurilor”, cloud computing, big data și inteligență artificială. În acest context sectorul agricol a devenit un candidat ideal pentru implementarea acestor tehnologii care cresc semnificativ eficiența activităților agricole care necesită în mod normal, supraveghere și control permanent. Agricultura 4.0, ¬¬bazata pe conceptul de agricultură durabilă, reprezinta ultima versiune a agriculturii de precizie. Folosind tehnologiile de vârf combinate cu senzori, roboți și inteligență artificială, Agricultura 4.0 generează și procesează un volum uriaș de date accesibile prin dispozitive mobile și diverse platforme. Analiză acestor date conduce la luarea celor mai bune decizii în locul și la timpul potrivit. Se consideră că Agricultura 4.0 va genera îmbunătățiri la scară planetară: mărirea  productivității și eficienței sistemelor de producție agricolă și alimentară, creșterea cantității, calității și accesabilitatii produselor agricole, adaptarea producției la schimbările climatice, reducerea risipei alimentare, optimizarea folosirii resurselor naturale într-un mod durabil, și, în consecință, reducerea impactului asupra mediului înconjurător.